تاریخ محلی قمبوان

local historyof ghombavan

روستای گنج قباد، نزدیک قمبوان
ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٢٩   کلمات کلیدی:


 
مرحوم استاد حمید، سلمانی محلی، 1371
ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٢٩   کلمات کلیدی:


 
مراسم شنبه بدر، قمبوان کنار رودخانه شور،1371
ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٢٩   کلمات کلیدی: شنبه بدر