تاریخ محلی قمبوان

local historyof ghombavan

تخریب بافت تاریخی قمبوان منزل مجید کریمی 1370
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢۱   کلمات کلیدی: تخریب بافت تاریخی


 
تخریب بافت تاریخی قمبوان منزل عمو نورالله یداالهی1370
ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢۱   کلمات کلیدی: تخریب بافت تاریخی


 
تخریب بافت تاریخی قمبوان منزل عمو نورالله یداالهی1370
ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢۱   کلمات کلیدی: تخریب بافت تاریخی


 
تخریب بافت تاریخی قمبوان محله بالا ومحله پائین سال 1370
ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢۱   کلمات کلیدی: تخریب بافت تاریخی