/ 1 نظر / 22 بازدید
امین ناطقی

به نظر من تخریب بافت قدیمی قمبوان از اشتباهات فاحشی بود که صورت گرفت می شد با ترمیم این بافت و نگهداری آن مخصوصا بناهایی مثل برجها و ساختمانهای معروف آن یاد وخاطره گذشته را زنده نگه داشت و محیطی توریستی بوجود آورد.